نمایندگان

معرفي شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت ايکاپ

ارائه خدمات به محصولات  شرکت ايکاپ IKAP (پژو 2008 ، پژو  508 ، پژو 301) توسط نمایندگان منتخب شبکه فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو صورت میگیرد.
این نمایندگان پس از ارزیابی اولیه، مراحلی از قبیل استانداردسازی، ارتقا، آموزش، تجهیز و … را طی نموده و اکنون به عنوان نماینده منتخب شرکت ایکاپ معرفی میشوند.
همکاری نمایندگی در سطوح 3 ،2و 1به شرح زیر تعریف  شده است:

نمايندگي سطح 1:

  • ثبت نام خودرو
  • تحویل خودرو
  • انجام کلیه خدمات گارانتی و وارانتی
  • انجام خدمات سرویس سریع

نمايندگي سطح 2 :

  • ثبت نام خودرو
  • تحویل خودرو
  • انجام خدمات سرویس سریع

نمايندگي سطح 3 :

  • ثبت نام خودرو (شامل کلیه نمایندگیهای مجاز ایران خودرو)

لازم به ذکر است توسعه شبکه و افزایش تعداد  نمایندگیهای منتخب، متناسب با افزایش تولید و نیاز مشتریان به دریافت خدمات، از طریق  ارزیابی قابلیتها و تحلیل  وضعیت نمایندگیها صورت
گرفته است.
لذا آخرین لیست بهروز شده نمایندگان منتخب شرکت ایکاپ با ذکر سطح همکاری، به پیوست اعلام میشود.
کلیه این نمایندگان محترم ملزم به رعایت استانداردهای شرکت ایکاپ بوده و لازم است به شاخص های مورد نظر این شرکت دست یابند

اسکرول به بالا