آگهي برگزاري مزايده عمومي اينترنتي خودرو شرکت ايكاپ ( خودروهاي لوكس پژو 508 و 2008 )

گروه صنعتي ايران خودرو (سهامي عام) در نظر دارد به نمايندگي از شركت ايكاپ تعدادي از خودروهاي لوكس را از طريق مزايده عمومي و به روش اينترنتي به فروش برساند .

زمان و محل برگزاري مزايده :

كليه متقاضيان مي‌توانند از ساعت 08:30 تا 16:00 روز سه شنبه مورخ 22 تیر 1400 لغايت روز جمعه مورخ 25 تیر 1400 (روزهاي تعطيل رسمي نيز مزايده برقرار مي باشد) ، جهت بازديد از خودروها به نشاني : كيلومتر 14 اتوبان تهران- كرج ، به‌ طرف شهرك پيكانشهر (آزاد شهر) ، خيابان شهيد گودرزي ، انتهاي خيابان هشتم غربي ، جنب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ، سايت برگزاري مزايده‌هاي شركت ايران خودرو مراجعه نمايند .

جهت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سايت اينترنتي به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد :

Auction.ikco.ir

– سپرده شركت در مزايده براي هر خودرو مبلغ شصت ميليون ريال مي باشد كه امكان اخذ سپرده از طريق درگاه بانكي موجود در سامانه اينترنتي از كارت هاي عضو شبكه بانكي (شتاب)  فراهم مي باشد.(محدوديت پرداخت طبق ضوابط بانکي). درگاه بانكي هوشمند، فقط امكان انتقال وجوه از كارتهاي صاحب اصلي حساب بانكي را دارد.

–  مشروح شرايط مزايده در سايت ايران خودرو و سامانه برگزاري مزايده اينترنتي به طور كامل درج شده است و شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده مي باشد .

–  مزايده گذار در رد يا قبول پيشنهادات در هر مرحله از فرايند مزايده مختار مي باشد .

شركت‌كنندگان بايد شرايط مزايده را به ‌دقت مطالعه وسپس تاييد نمايند تا امكان ادامه فرايند شركت در مزايده فراهم گردد.

– كليه وجوه دريافتي از بابت فروش اقلام موضوع مزايده از طريق درگاه بانكي سامانه و يا از طريق حواله بانكي خواهد بود و هرگونه ماليات ، عوارض و حقوق دولتي مربوطه طبق مقررات و قوانين برعهده برنده مزايده بوده و همچنين هزينه برگزاري مزايده نيز به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

– كليه شركت كنندگان موظف به رعايت دستورالعمل هاي مرتبط با پيشگيري از ابتلاء به ويروس كرونا مي باشند و همراه داشتن ماسك و دستكش توسط كليه شركت كنندگان در  سايت مزايده الزامي مي باشد .

– برنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت تعيين و اعلام شده در سامانه و پس از اعلام نتايج ، مبلغ پيشنهادي خود را حداكثر تا مهلت تعيين شده بطور كامل واريز‌ نمايد در غير اين صورت طبق شرايط مزايده، سپرده شركت در مزايده، بدون انجام هرگونه تشريفات قضايي يا اداري به نفع مزايده گزار وصول وشركت‌كننده حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. (ضمناً بعد از واريز وجه مابه التفاوت امكان انصراف وجود ندارد) .

 اين مزايده شامل اعمال محدوديت مربوط به هر كدملي جهت ثبت نام و شركت در مزايده مي باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه هاي اعلامي در محل برگزاري مزايده مراجعه نمائيد و يا با شماره تلفن : 48279319 تماس حاصل فرماييد.

– قبل از مراجعه جهت ثبت نام و دريافت اسناد مزايده ، تكميل اطلاعات شخصي در وب سايت https://esale.ikco.ir الزامي است و در صورت عدم ثبت اطلاعات امكان شركت در مزايده وجود ندارد .

اسکرول به بالا